Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden Bruidsfotografie.


Bij het maken van een afspraak gaat het bruidspaar akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.


Artikel 1: Fotograaf

Sharon Woesthuis Photography zal met professionele en reserve apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen. Sharon Woesthuis Photography zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.


Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

1. Sharon Woesthuis Photography zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin ze gebruikelijk werkt.

2. Sharon Woesthuis Photography levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl.


Artikel 3: Aanbetaling

1. Sharon Woesthuis Photography vraagt bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van 350 Euro.

2. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.

3. Sharon Woesthuis Photography levert haar producten nadat de betaling ontvangen is. 


Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

1. Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

2. Sharon Woesthuis Photography zal het verschuldigde bedrag in een factuur sturen naar het bruidspaar.

3. Het bruidspaar heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.


Artikel 5: Producten en levering

1.Sharon Woesthuis Photography levert het aantal foto’s dat wat in het pakket beschreven staat.

2. Sharon Woesthuis Photography levert haar bestanden digitaal.

4. Sharon Woesthuis Photography levert geen RAW-bestanden bestanden.

5. Sharon Woesthuis Photography hanteert een geschatte levertijd van 8 weken.


Artikel 6: Auteursrecht en privacy

1. Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Sharon Woesthuis Photography. De foto’s mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt, in overleg voor commercieel gebruik.

2. De foto’s mogen niet extra bewerkt worden door het bruidspaar.

3. Sharon Woesthuis Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.


Artikel 7: Annulering en opschorting

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Sharon Woesthuis Photography, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Bij annuleren van de overeenkomst door het bruidspaar houd Sharon Woesthuis Photography de reserveringskosten van 350 euro.


Artikel 8: Ziekte

1. In geval van ernstige omstandigheden of ziekte waardoor Sharon Woesthuis Photography echt niet de opdracht zelf kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een fotograaf sturen die in de zelfde stijl als haar werkt. De foto’s worden altijd door Sharon Woesthuis Photography afgewerkt.


Artikel 9: Portretrecht

1. Sharon Woesthuis Photography houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend), de website en weblog, portfolio, social media en in drukwerk.

2. Sharon Woesthuis Photography mag foto's gebruiken voor foto wedstrijden en publicaties in tijdschriften.

3. Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.


Artikel 10: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Sharon Woesthuis Photography houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig door Sharon Woesthuis Photography aan het bruidspaar medegedeeld.